CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Odpowiedzialność przewoźnika mimo braku winy


Wina czy też jej brak nie ma co do zasady większego znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Często podnoszony przez przewoźników argument, że w żaden sposób nie przyczynili się oni do szkody i w związku z tym nie czują się zobowiązani do jej naprawienia jest argumentem chybionym.

Odpowiedzialność przewoźnika jest ukształtowana nie na zasadzie winy, a na zasadzie ryzyka. Wykazywanie więc braku winy bądź winy osoby trzeciej może być bez znaczenia. Zarówno przepisy krajowe i międzynarodowe nie uzależniają obowiązku naprawienia szkody od przypisania przewoźnikowi winy. Wystarczającą przesłanką jego odpowiedzialności jest stwierdzenie powstania szkody w czasie kiedy przesyłka przebywała w jego pieczy, (czytaj całość).