CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Limity odpowiedzialności przewoźnika - Francja


Zgodnie z art. 22.1 Dekretu nr 2017-461:


Przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za naprawę wszelkich uzasadnionych szkód, wynikających z całkowitej lub częściowej utraty lub uszkodzenia towaru, za które to szkody jest on odpowiedzialny z mocy prawa. Poza przypadkiem oszustwa i niewybaczalnego błędu przewoźnika, odszkodowanie za udowodnione szkody, bezpośrednie i przewidywalne, dokonuje się w następującym zakresie:
  • za przewozy towarów poniżej trzech ton odszkodowanie nie może przekraczać 33,00 euro za 1 kilogram wagi brutto towarów utraconych lub uszkodzonych za każdy z przedmiotów objętych przewozem, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty 1000 euro od każdej przesyłki zagubionej, niekompletnej lub uszkodzonej, niezależnie od jej wagi, objętości, rozmiaru, rodzaju lub wartości.
  • w przypadku przesyłek ważących trzy tony lub przekraczających wagę trzech ton, odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty 20 euro za 1 kilogram wagi brutto towarów utraconych lub uszkodzonych, za każdy z przedmiotów objętych przewozem, przy czym za każdą przesyłkę zagubioną, niekompletną lub uszkodzoną, niezależnie od jej wagi, objętości, rozmiaru, rodzaju lub wartości, odszkodowanie nie może być wyższe niż iloczyn wagi brutto przesyłki, wyrażonej w tonach i pomnożonej przez 3200 euro.