CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Audyty zleceń, umów, ubezpieczeń


Usługa ta skierowana jest do podmiotów działających w branży TSL, które ze względu na charakter prowadzonej działalności powinny w jak najdalej idący sposób zabezpieczyć swoje interesy poprzez posiadanie odpowiednich procedur, zleceń oraz umów ubezpieczenia.


W ramach tej usługi:
  • dokonujemy oceny procedur, umów i zleceń stosowanych w firmach transportowych i spedycyjnych
  • oceniamy ryzyko powstania zdarzeń, które mogą spowodować stratę finansową
  • weryfikujemy posiadane ubezpieczenia OCP i OCS pod kątem zakresu pokrycia ubezpieczeniowego
Do skutecznej oceny niezbędne są następujące informacje:

1. Opis charakterystyki Państwa pracy, w szczególności jakie ładunki Państwo obsługują, jaki jest zakres terytorialny - pozwala to na wyszczególnienie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, a w efekcie przygotowanie rozwiązań które te ryzyka zminimalizują.

2. Standardowo prosimy również o:
  • dokumenty firmowe (NIP, REGON, KRS lub EDG, licencje),
  • dokumenty ubezpieczeniowe (skany polis OCP i OCS),
  • procedury stosowane w Państwa pracy przez Spedytorów (dotyczące np. weryfikacji podwykonawców),
  • przykładowe zlecenia przyjmowane przez Państwa od kontrahentów
  • zlecenia stosowane przez Państwa - zarówno od zleceniodawców (IN) jak i przekazywane podwykonawcom (OUT).