CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Doradztwo prawne


Każdy podmiot działający w transporcie spotyka się w swojej pracy z szeregiem problemów związanych z interpretacją prawa. Nasze doświadczenie związane z obsługą firm zarówno spedycyjnych jak i przewozowych pokazuje, że niestety znajomość obowiązującego prawa jest w branży TSL na dość niskim poziomie. Skutkuje to w efekcie wieloma problemami.


W ostatnim czasie nasiliły się w szczególności patologiczne zjawiska takie jak:
  • wymuszanie zapłaty za szkodę w sytuacji gdy w rzeczywistości nie powstała żadna szkoda lub przewoźnik/spedytor nie ponosi za nią odpowiedzialności w świetle obowiązujących przepisów prawa,
  • nakładanie szeregu kar umownych, które w efekcie powodują, iż prowadzenie działalności transportowej staje się nieopłacalne,
Nie każde potrącone przez kontrahenta pieniądze są już stracone i nie każda kara umowna jest zasadna i zgodna z prawem.

W ramach doradztwa prawnego zajmujemy się m.in.:
  • oceną zasadności roszczeń z tytułu szkód w transporcie,
  • oceną zasadności nałożonych kar umownych,
  • analizą zawieranych umów,
  • przygotowywaniem reklamacji do podmiotów odpowiedzialnych za szkodę,