CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Odwołania


W przypadku gdy ubezpieczyciel wydał już decyzję, która jest niezadawalająca dla Klienta (np. odmowa, lub wypłata tylko części roszczenia) istnieje możliwośc przeprowadzenia procesu odwoławczego przed zakładem ubezpieczeń.


Zalecane jest ono w szczególności w przypadkach gdy istnieją realne szanse na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń w drodze pozasądowej, gdyż trwa ono o wiele krócej a jego koszty są zdecydowanie niższe od drogi sądowej.

Szanse powodzenia takiego procesu pozasądowego zależą od wielu czynników, wśród których istotnymi są m. in. okoliczności faktyczne zdarzenia szkodowego, stan prawny dotyczący zdarzenia, orzecznictwo sądów w podobnych sprawach oraz stanowisko i argumentacja przedstawionej przez zakład ubezpieczeń i postanowienia zawartej z zakładem ubezpieczeń umowy.

W zakresie odwołań CATL podejmuje się m.in.:
  • analizy zasadności decyzji zakładu ubezpieczeń,
  • przygotowaniem odwołania,
  • kompletowaniem dokumentów pomocnych do uzyskania należnego odszkodowania,
  • reprezentowaniem Klientów przed zakładami ubezpieczeń.