CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Kancelaria CATL specjalizuje się w pozasądowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przed zakładami ubezpieczeń oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianej branży TSL.

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem Naszych usług, przydatnymi informacjami oraz publikacjami dotyczącymi tematyki transportowej.

Doświadczenie założyciela, który pracował w działach likwidacji szkód zarówno dla ubezpieczycieli (szkody majątkowe, komunikacyjne oraz korporacyjne) jak i w kancelarii brokerskiej, gdzie reprezentował ubezpieczonych i poszkodowanych (w zdecydowanej większości szkody z ubezpieczeń transportowych, poza tym komunikacyjne i osobowe) powodują, iż jesteśmy w stanie ocenić szanse na pozasądowe uzyskanie należnych płatności już po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Klientów. Pozwala to uniknąc zbędnych nakładów pracy po Naszej stronie i nieuzasadnionych kosztów po stronie Naszych Klientów.
Limity odpowiedzialności przewoźnika - Francja
Powiększenie

Zgodnie z art. 22.1 Dekretu nr 2017-461:


Przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za naprawę wszelkich uzasadnionych szkód, wynikających z całkowitej lub częściowej utraty lub uszkodzenia towaru, za które to szkody jest on odpowiedzialny z mocy prawa, (czytaj całość).
Limity odpowiedzialności przewoźnika - Niemcy
Powiększenie

Zgodnie z § 431 Handelgesetzbuch:


Co do zasady limit w przypadku szkód w przesyłce wynosi 8,33 SDR za każdy kilogram wagi brutto przesyłki.

ważne: prawo niemieckie, w § 449 HGB, przewiduje możliwość umownej zmiany powyższego limitu, pod warunkiem iż umówiona kwota odpowiedzialności będzie w przedziale od 2 do 40 SDR.