W ramach świadczonych usług CATL zajmuje się również przeprowadzaniem szkoleń w przedsiębiorstwach spedycyjnych zarówno dla kadry zarządzającej jak i dla spedytorów zajmujących się organizacją przewozu. Doświadczenie wskazuje, iż często znajomość prawa oraz zasad odpowiedzialności cywilnej wynikających z wykonywanej działalności jest na niskim poziomie, co skutkuje wieloma problemami począwszy od weryfikacji podwykonawców, poprzez zawarcie umowy aż do ewentualnych przeszkód powstałych w trakcie wykonywanej usługi.

 

Na szkoleniach poruszane są m.in. tematy takie jak:

  • charakterystyka umowy spedycji i przewozu,
  • zakresy odpowiedzialności spedytorów i przewoźników,
  • reklamacje na gruncie prawa transportowego,
  • terminy w prawie transportowym,
  • kary umowne,
  • weryfikacja podwykonawców oraz ubezpieczeń transportowych,
  • zasady wykonywania przewozów kabotażowych.