Usługa ta skierowana jest do podmiotów działających w branży TSL, które ze względu na charakter prowadzonej działalności powinny w jak najdalej idący sposób zabezpieczyć swoje interesy poprzez posiadanie odpowiednich procedur, zleceń oraz umów ubezpieczenia.

W ramach tej usługi:

  • dokonujemy oceny procedur, umów i zleceń stosowanych w firmach transportowych i spedycyjnych
  • oceniamy ryzyko powstania zdarzeń, które mogą spowodować stratę finansową
  • weryfikujemy posiadane ubezpieczenia OCP i OCS pod kątem zakresu pokrycia ubezpieczeniowego

 

Do skutecznej oceny niezbędne są następujące informacje:

1. Opis charakterystyki Państwa pracy, w szczególności jakie ładunki Państwo obsługują, jaki jest zakres terytorialny - pozwala to na wyszczególnienie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, a w efekcie przygotowanie rozwiązań które te ryzyka zminimalizują.
2. Standardowo prosimy również o:
- dokumenty firmowe (NIP, REGON, KRS lub EDG, licencje),
- dokumenty ubezpieczeniowe (skany polis OCP i OCS),
- procedury stosowane w Państwa pracy przez Spedytorów (dotyczące np. weryfikacji podwykonawców),
- przykładowe zlecenia przyjmowane przez Państwa od kontrahentów 
- zlecenia stosowane przez Państwa - zarówno od zleceniodawców (IN) jak i przekazywane podwykonawcom (OUT).