Do głównych zadań Kancelarii należą m.in.:

- reprezentowanie Klientów przed zakładami ubezpieczeń we wszystkich przedsądowych stadiach (możemy przyjąć reprezentację zarówno w momencie powstania szkody jak i w procesie odwoławczym),
- ocena roszczeń zarówno pod względem zasadności co do istoty jak i szans na uzyskanie zapłaty/ odszkodowania,
- analiza procedur stosowanych w prowadzonej działalności transportowej,
- analiza zawartych ubezpieczeń pod względem rzeczywiście przyznanej przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej,
- przygotowywanie pism do instytucji, kontrahentów i innych podmiotów odnośnie powstałych szkód i roszczeń,
- pomoc w windykacji należności.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:

1. Likwidacja szkód.

2. Odwołania.

3. Doradztwo prawne.

4. Audyty zleceń, umów, ubezpieczeń.