Grupa CDS

 

W celu jak najpełniejszej obsługi podmiotów z branży TSL, w roku 2012 powstało wspólne przedsięwzięcie pod nazwą „Grupa CDS”, w skład której wchodzą:

 

 

CATL Kancelaria Prawna

serwis prawny, obsługa szkód i roszczeń, prowadzenie audytów


CDS Kancelaria Brokerska

obsługa ubezpieczeń transportowych (OCP, OCS, Cargo), prowadzenie audytów i szkoleń, (więcej...)

 

CDS Ubezpieczenia

obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów transportowych

 

W ramach Grupy CDS realizowana jest kompleksowa obsługa prawno-ubezpieczeniowa, która pozwala przewoźnikom i spedytorom na załatwianie w jednym miejscu spraw związanych z prowadzoną działalnością.

 

Dodatkowo współpracujemy z kancelariami prawnymi z kraju, co umożliwia prowadzenie obsługi prawnej w skomplikowanych sprawach, w tym sądowych,    w pobliżu siedziby klienta.